Hoe kan je mensen motiveren?

“Flink zijn”, of “braaf zijn”! In de gebiedende wijs. Hoe dikwijls heb je dat al gehoord in je leven? Toen je de eerste dag naar school vertrok als kleine dreumes? Toen je de eerste keer alleen op kamp ging met de jeugdbeweging? Of heb je het recent nog tegen jezelf gezegd toen je een stuk chocolade uit de kast wilde nemen terwijl je toch met nieuwjaar had gezworen om zoetigheden te minderen? Als “flink zijn” of “verantwoordelijk zijn” niet werkt voor jezelf, waarom verwacht je dan dat voor anderen wel zou werken? Inderdaad: mensen motiveren is best moeilijk. In dit artikel geef ik je drie tips over hoe je het best kan aanpakken.                  (Leestijd 5′)

 

Nu de Belgische Overheid de corona-maatregelen versoepelt, schrikken specialisten als Marc Van Ranst en Erika Vlieghe ervan dat mensen de afstandsmaatregelen en samenscholingsverboden nogal los interpreteren. Spontane feestjes of betogingen inspireren hen tot angstige rampscenario’s en vanuit medisch oogpunt hebben ze waarschijnlijk overschot van gelijk. Ze roepen dan ook op om “verantwoordelijk” te zijn en je “gezond verstand” te gebruiken. Met andere woorden: we moeten “flink zijn” en vooral “rationeel”. De naakte waarheid is echter dat mensen hun keuzes niet maken op basis van rationele argumenten. Neurologisch onderzoek wijst uit dat het beslissingscentrum in ons brein bij uitstek gestuurd wordt door emoties. Wanneer je mensen echt wil motiveren, moet je hen dus emotioneel durven aanspreken.  Hoe pak je dat aan?

 

Motiveringstip 1: Maak je argumenten herkenbaar.

Voor mensen echt luisteren, moeten ze het gevoel hebben dat het ook écht over hén gaat. Het helpt dus niet dat je hen overstelpt met “goede raad” omdat jij het nu eenmaal beter weet als expert. Daarom moet je er in de eerste plaats alles aan doen zodat ze zich zouden herkennen in wat je wil vertellen. Toon met concrete anecdotes of situaties dat jij heel goed weet hoe het probleem waar ze mee worstelen in mekaar zit. De vraag die jij je moet stellen is: wat zeggen of denken mensen over het probleem waar ze mee zitten, of hoe beleven ze het?

En maak duidelijk dat het voor jou ook een moeilijke kwestie is. Al te vaak gaan sprekers of leidinggevenden ervan uit dat mensen niet voor zichzelf kunnen of willen denken. Daarom gaan ze hun publiek overmeesteren met regels of afspraken waarvan die het “waarom” niet snappen. Die “waarom” ligt precies in het aanbieden van een oplossing voor een probleem waar mensen echt mee worstelen, een probleem dat ze met andere woorden belangrijk genoeg vinden om ermee aan de slag te gaan. Ze moeten aan den lijve ondervinden waarom het belangrijk is, pas dan zullen ze echt bereid zijn om te luisteren.

 

WIL JE HIER MEER OVER LEREN?

 

Motiveringstip 2: Vel geen waarde-oordeel.

Ken je de rokersparadox? Natuurlijk weten rokers dat nicotine inhaleren ongezond is en kan leiden tot allerlei dodelijke ziektes, want ze worden er ook voortdurend voor gewaarschuwd, maar toch blijven ze roken. Waarom? Omdat het gedrag ook iets bevestigt in hun zelfbeeld, meestal iets dat niet erg positief is voor henzelf. Waarom ondermijnen ze anders wetens en willens hun eigen gezondheid? Conclusie: ook al WETEN mensen met hun RATIO zelf wel dat ze niet goed bezig zijn, dan is dat nog niet genoeg om hun gedrag of hun opinies te veranderen. Wanneer jij als motivator daar ook nog eens een negatief waarde-oordeel bovenop smijt door dat gedrag ronduit af te keuren, dan bevestigt dit hen alleen maar in het idee dat ze te zwak, te dom, of te lelijk zijn om iets anders te kunnen bereiken in hun leven. Een uitstekende manier om dat te omzeilen is om humor te gebruiken. Wanneer je het probleem vanuit verwondering/nieuwsgierigheid gaat bekijken en niet vanuit een oordeel, kan je samen met het publiek op onderzoek en toon jij je even nieuwsgierig naar het waarom dan zij. En in dat onderzoek verwerven ze samen met jou nieuwe inzichten waar ze wel open voor staan.

 

Motiveringstip 3: Inspireer actie

Laten we eens terugkeren naar het corona-voorbeeld: virologen en medische experten geven ons heel veel informatie en zeggen dat we ons op basis daarvan “verantwoordelijk” moeten gedragen. Maar de realiteit toont dat het toppunt van verantwoordelijkheid voor sommigen is dat ze weten dat ze niet zelf ziek zijn en dus rustig aan een feestje kunnen deelnemen, terwijl anderen het invullen als: “ik mag niet buitenkomen zonder mondmasker en mijn persoonlijke voorraad ontsmettende alcoholgel”. Het probleem is dus dat er aan het begrip “verantwoordelijk” dus geen duidelijke actie gekoppeld is. De eerste en de voornaamste vraag bij mensen wanneer ze eender welk verhaal of argument horen is immers: “wat moet ik dan doen”. En dat betekent niet persé dat ze strenge regels of wetten nodig hebben. Nee, het is in de eerste plaats een vraag naar hoe ze dan hun eigen keuzes moeten maken. Daarbij moet je beseffen dat elk keuzeproces voor een mens bestaat uit vele stappen. Gemiddeld maken mensen volgens een onderzoek bij MIT ongeveer 31 overwegingen voor ze een keuze maken. De kunst bestaat er dus in om te bepalen waar ze in dat keuzeproces zitten en hoe jij hen naar de volgende stap kan begeleiden.

 

Schermen met “verantwoordelijkheid” of “het algemeen belang”, laat staan “je eigen gezondheid”, zal mensen niet helpen om op korte termijn keuzes te maken. Dat doe je alleen door hen aan te spreken op hun emotionele impulsen en die niet te veroordelen, maar integendeel te gebruiken als startpunt voor nieuwe acties. Wil je hier meer over leren. Kom dan naar ons bootcamp voor sprekers op 20 en 21 augustus 2020.

0 responses on "Hoe kan je mensen motiveren?"

Leave a Message

Gratis nieuwsbrief

Wil je niets missen van onze sprekers en trainingsdata? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief vol met tips!


Direct aanmelden

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem dan contact met ons op.

Adres: Lemméstraat 16, 2018 Antwerpen
Tel: +32 3 455 17 03

Of op: info@inspiringspeech.be

Meer weten over ons privacybeleid? Je vindt het hier.

top
© Inspiring Speech